سامانه تعویض اینترنتی دفاتر بیمه خدمات درمانی

بازدیدها: 43139

فرآیند تعویض دفاتر بیمه خدمات درمانی بیمه شدگان صندوق کارکنان دولت از طریق پایگاه اینترنتی سازمان بیمه خدمات درمانی و در صورت تمایل ارسال دفاتر به نشانی متقاضی

مراحل تعویض اینترنتی دفاتر:

1-      ورود به سایت http://www.bimeh.kr.ir 

2-      ورود به بخش خدمات غیر حضوری قسمت سامانه تعویض اینترنتی دفاتر بیمه خدمات درمانی

3-      مطالعه شرایط ارائه خدمات از طریق سامانه صدور دفترچه و تایید شرایط ذکر شده

4-      ورود اطلاعات درخواستی در فرم که شامل: شماره بیمه- شماره ملی- شماره مسلسل-شماره شناسنامه- کدپستی- شماره  تلفن ثابت و کلیک بر روی دکمه ارسال اطلاعات

5-      نحوه دریافت دفترچه را که از طریق مراجعه حضوری و یا از طریق پیک موتوری می باشد را انتخاب نمایید. (در صورت انتخاب گزینه مراجعه حضوری نزدیکترین شعبه بیمه خدمات درمانی انتخاب گردد و در صورت انتخاب گزینه ازطریق پیک موتوری بایستی اطلاعات مربوط به نشانی متقاضی تکمیل گردد. )

6-      تایید صدور دفترچه و دریافت کد رهگیری