Image is not available

ویدیوهای آموزشی

مجموعه ویدیوهای آموزشی با موضوع سلامت

Image is not available

آینده پژوهی بیمه سلامت

دپارتمان آینده پژوهی بیمه سلامت

Image is not available

نوبت دهی اینترنتی

اخذ نوبت از پزشکان کرمان از طریق اینترنت و تلفن همراه

Arrow
Arrow
Slider

سئوالات متداول درمانی

بازدیدها: 7180

در .

0.00 (0 نظر)

1- چه افرادي مي توانند از پوشش بيمه ايرانيان استفاده نمايند؟
 كساني امكان استفاده از بيمه ايرانيان دارند كه در زمان صدور بيمه فاقد هر گونه پوشش بيمه اي باشند.
2- چه مداركي جهت دريافت  بيمه ايرانيان لازم مي باشد؟
مدارك لازم جهت دريافت بيمه ايرانيان: يك قطعه عكس ، شناسنامه، كارت ملي و 56400 تومان بعلاوه 1000تومان هزينه دفترچه بابت هر نفر براي  يكسال.
3- آيا مي توان از  بيمه ايرانيان به صورت انفرادي استفاده نمود؟
 كليه افراد بالاي 18 سال مي توانند به صورت انفراديبيمه شوند.
4- جهت دريافت دفترچه بيمه به چه مراكزي مي توان مراجعه نمود؟
جهت دريافت دفترچه به آدرس نمايندگي هاي بيمه خدمات درماني  كه در سايت اداره كل موجود است مراجعه نمائيد.
5- جهت دريافت هزينه خسارت متفرقه به چه مراكزي مي توان مراجعه نمود؟
براي دريافت هزينه خسارت متفرقه(مراكز بيمارستاني غير طرف قرارداد) فقط به اداره كل مراجعه نمائيد.
6- تاييد نسخ تراكم استخوان به چه صورت مي باشد؟
جهت تائيد تراكم استخوان : نسخ ممهور به مهر متخصص داخلي، زنان، ارتوپدي و كليه فوق تخصصها نياز به تائيد اداره كل را ندارد. نسخ ساير پزشكان(غير از پزشكان عمومي) جهت بيمه شده خانم كمتر از 54 سال و آقا كمتر از 65 سال باشد با در دست داشتن مدارك دال بر بيماري زمينه اي براي تائيد به اداره كل مراجعه نمايند.
7- در چه صورتي به خدمات سرپايي هزينه پرداخت نمي گردد؟
در صورتيكه بيمه شده خدمات سرپائي را از موسسه غير طرف قرارداد دريافت كرده باشد خسارت متفرقه هزينه پرداخت نمي نمايد.
8- جهت تاييد داروي  Plavixچه مدركي مورد نياز مي باشد ؟
جهت تائيد داروي Plavix با در دست داشتن مدارك آنژيوپلاستي به اداره كل مراجعه نمائيد.
9- آيا داروي Roacutan  در تعهد بيمه خدمات درماني مي باشد؟
داروي Roacutan فقط در موارد سرطان با ارائه مدارك قابل تائيد است.
10- جهت تاييد داروهاي شيمي درماني چه مدركي مورد نياز مي باشد ؟
جهت تائيد داروهاي شيمي درماني همراه داشتن جواب پاتولوژي الزامي است.
11- هزينه آزمايشات بيماران خاص به چه صورت محاسبه مي گردد ؟
هزينه آزمايشات در موارد بستري بيماران خاص مانند ساير بيمه شدگان محاسبه مي شود و فقط در صورت داشتن كارت هوشمند ، آن داروها مشمول تخفيف مي گردد.
12- آيا ليزرتراپي عروق كرونر و ليرزتراپي چشم(عيوب انكساري) در تعهد بيمه خدمات درماني مي باشد؟
ليزرتراپي عروق كرونر و ليرزتراپي چشم(عيوب انكساري) در تعهد بيمه خدمات درماني نمي باشد.
13-  سقف تعهـدات براي داروهاي بيمـاران شيمي درماني چگـونه است ؟
براي 51 قلم داروي مصرف شده جهت شيمي درماني بيماران سرطاني كه درتعهد بيمه خدمات درماني نميباشد ازطـريق معادلسازي و با ارائه مستندات براي هر فـرد تا سقف 000/000/70 ريال در سال در صندوق كارمندي و 000/000/50 ريال در سال براي ساير صندوقها هـزينه پـرداخت ميگـردد .
14- ملاك قيمت گـذاري دارو در نسخ بيمه خدمات درماني كدام مرجع مباشد؟
به هنگـام قيمت گـذاري نسخ دارويي صرفاً قيمتهاي موجود در وب سايت اداره كل بر روي نسخ درج شود و درصورت ضـرورت ، مابه التفاوت بصورت عدد جداگـانه برروي نسخ قيد گـردد .
 15- اگـر بيمه شده روستـايي نيـاز به خدمت بستري داشته باشد رعايت سيستم ارجاع الـزامي است ؟
خيـر ـ جهت بيماران بستـري در بيمارستـان هاي طـرف قرارداد سطح استان در صندوق روستايي نياز به رعايت سيستم ارجاع نميباشد
16- درچه موسساتي مي توان از بيمه ايرانيان استفاده نمود؟
استفاده از دفاتر بيمه ايرانيان مانند دفاتر كارمندي و ساير اقشار بوده و در كليه موسات طرف قرارداد جهت بهره مندي از خدمات بيمه اي بستري و سرپائي قابل استفاده است . سهم پرداختي بيمه شده خويش فرما (فرانشيز) از كل هزينه خدمات ارائه شده نيز مانند ساير صندوق هاي بيمه اي سازمان خدمات درماني مي باشد.
براي استفاده از اين دفاتر جهت معادل سازي داروهاي شيمي درماني بيماران سرطاني حداقل شش ماه سابقه بيمه اي لازم است.
17- بيماران خاص كدامند و چه خدماتي به بيماران خاص داده مي شود ؟
- بيماران خاص شامل :
الف : دياليزي دائم
ب : پيوند كليه
ت : تالاسمي
ث : هموفيلي
ج : MS
مي باشند اين بيماران دردريافت خدمات و داروهاي مورد نياز مرتبط با بيماري خاص خود از تخفيف نسبت به ساير بيمه شدگان سازمان برخوردار بوده و جهت دريافت دارو   و يا خدمات بستري بيماري خاص خود صفر تا ده درصد (بر عكس 10 تا 30 درصد از افراد عادي) فرانشيز (سهم پرداختي بيمه شده از كل هزينه خدمات و داروي ارائه شده) پرداخت مي نمايند . بديهي است اين تخفيف مربوط به ارائه خدمات مرتبط با بيماري خاص ايشان خواهد بود و در ساير بيماري هاي غير مرتبط با بيماري ايشان مانند ساير افراد فرانشيز پرداخت مي نمايند.
18- معادلسازي داروهاي خسارت متفرقه در صندوق بيمه ايرانيان از چه زماني قابل پرداخت مي باشد ؟
.معادلسازي داروهاي واحد خسارت متفرقه جهت بيمه شدگان در صندوق ايرانيان و داروهاي مشمول اين موارد بعد از شش ماه از تاريخ صدور دفترچه قابل پرداخت مي باشد.
19- تعويض مفاصل در چه مواردي در تعهد بيمه خدمات درماني قرار دارد ؟
تعويض مفصل فقط در موارد عفونت و شكستگي در تعهد بيمه خدمات درماني است و در موارد آرتروز در تعهد نمي باشد.
20- جهت تاييد داروهاي بيمارستاني چه مداركي نياز است ؟
جهت تائيد داروهاي بيمارستاني داشتن مدارك زير الزامي است:
20.1.  كپي از صفحه اول پرونده بيمارستاني
20.2.  كپي از شرح حال بيمار
20.3.  كپي از صفحه دستور داروئي در بخش
21- هزينه كلونوسكوپي و آندوسكوپي در چه صورتي قابل پرداخت مي باشد؟
هزينه كلونوسكوپي و آندوسكپي در صورتيكه توسط بيهوشي انجام گرفته باشد و پزشك معتمد اداره كل آنرا تائيد نمايد توسط خسارت متفرقه قابل پرداخت است.
22- سقف تعهـدات براي داروهاي بيمـاران شيمي درماني چگـونه است ؟
براي 51 قلم داروي مصرف شده جهت شيمي درماني بيماران سرطاني كه درتعهد بيمه خدمات درماني نميباشد ازطـريق معادلسازي و با ارائه مستندات براي هر فـرد تا سقف 000/000/70 ريال در سال در صندوق كارمندي و 000/000/50 ريال در سال براي ساير صندوقها هـزينه پـرداخت ميگـردد .
23 - ملاك قيمت گـذاري دارو در نسخ بيمه خدمات درماني كدام مرجع مباشد؟
به هنگـام قيمت گـذاري نسخ دارويي صرفاً قيمتهاي موجود در وب سايت اداره كل بر روي نسخ درج شود و درصورت ضـرورت ، مابه التفاوت بصورت عدد جداگـانه برروي نسخ قيد گـردد .
24 - اگـر بيمه شده روستـايي نيـاز به خدمت بستري داشته باشد رعايت سيستم ارجاع الـزامي است ؟
خيـر ـ جهت بيماران بستـري در بيمارستـان هاي طـرف قرارداد سطح استان در صندوق روستايي نياز به رعايت سيستم ارجاع نميباشد
25- هنگام مراجعه به بيمارستانها جهت استفاده از خدمات بيمه اي چه مداركي بايد همراه باشد؟
- در مراجعه به بيمارستانها همراه داشتن دفترچه بيمه صادر شده عكس دار(براي افراد بالاي دو سال)و داراي اعتبار(مدت اعتبار چاپ شده دردفترچه بيمه) الزامي است. استفاده از دفاتر بيمه روستائيان بدون نظر و ارجاع پزشك خانواده در دفتر ايشان امكان پذير نمي باشد. استفاده از برخي خدمات بستري نياز به تاييد اداره كل بيمه خدمات درماني استان قبل از بستري دارند كه بيمه شدگان پس از مراجعه به پزشك و گرفتن نامه مبتني بر علت بيماري ، شرح آن و اقدام قابل انجام در بيمارستان از جمله نوع عمل جراحي كه قرار است برروي بيمار انجام پذيرد به اداره كل مراجعه و در صورت تاييد اداره كل مشمول دريافت خدمات بيمه اي مي گردند كه درذيل بيان مي گردد (مراجعه بيمار به اداره كل بيمه همراه مدارك ذيل هميشه ، در اين موارد الزامي است ) :
الف ) عمل تعويض مفصل در موارديكه بدلايل مختلف نيازمند تعويض كامل مفصل با پروتز مي باشند همراه داشتن عكس راديولوژي مفصل با نامه پزشك مبني بر دليل لزوم عمل الزامي است.
ب)عمل جراحي انحراف تيغه بيني كه با نامه پزشك مبني بر دليل انحراف و گرافي الزامي است.
ث ) عمل جراحي فك كه بيمار با همراه داشتن عكس راديولوژي فك و نامه پزشك مبني بر نوع مشكل فك ها به اداره كل بيمه مراجعه مي نمايد.
ج)عمل جراحي جهت اصلاح افتادگي پلك كه بيمار با نامه پزشك با ذكر دليل مشكل مربوطه به اداره كل بيمه مراجعه مي نمايد.
ح)اعمال جراحي تكميلي شكاف لب كه در صورتيكه جنبه درماني داشته باشد بيمار همراه نامه پزشك به اداره كل بيمه مراجعه مي نمايد.
 26- در بيمارستان به چه كسي بايد مراجعه نمود؟
در هر بيمارستان اداره كل بيمه خدمات درماني كارشناس مقيم مستقر نموده است كه بيمه شدگان در صورت هر گونه مشكل يا ابهامي در ارتباط با دريافت خدمات درماني بيمه اي مي توانند به ايشان مراجعه نمايند.نماينده  بيمه در بيمارستان   وظايفي از جمله صدور معرفي نامه جهت استفاده بيمه شدگان از بيمه طبق ضوابط ، پاسخگويي به سوالات و مشكلات و ابهامات ايشان رسيدگي اوليه به شكاياتشان، مشاوره به بيمه شدگان جهت سهولت در دريافت خدمات بيمارستاني و ... دارد . بيمه شدگان در صورت داشتن ابهام يا مشكل و شكايت در خصوص نحوه دريافت خدمات بستري و يا سرپائي در بيمارستان نبايد به صورت مستقيم به اداره كل بيمه مراجعه نمايند و حتماً بايد از كارشناس بيمه نامه گرفته و با نامه ايشان به اداره بيمه مراجعه نمايند. بديهي است در صورت مراجعه مستقيم بيمه شده به اداره بيمه و پيگيري مشكلات بدون نامه كارشناس ناظر بيمارستان اداره كل پاسخگو نخواهد بود.
27- چه نوع خدماتي در بيمارستانها و موسسات بصورت آزاد حساب مي شود ؟
- هزينه برخي خدمات بيمارستاني در تعهد بيمه نمي باشد از جمله هزينه اتاق خصوصي داروهاي خارجي كه نوع ايراني آن موجود باشد ، لباسهاي يكبار مصرف بيماران ، هزينه تشكيل پرونده ، حق فني داروخانه و آزمايشگاه ،هزينه مربوط به همراه مريض ، بسته وسايل بهداشتي از جمله خمير دندان و مسواك و دمپائي ... كه بصورت آزاد حساب مي شود.
- همچنين برخي خدمات سرپائي و بستري ، در موسسات و بيمارستانها در تعهد بيمه پايه نمي باشد از جمله خدمات و اعمال مربوط به زيبائي ، موارد مربوط به بيماريابي (اسكرينينگ)، سربازي ، تعيين درصد از كارافتادگي و جانبازي ، هزينه هاي مربوط به واكسيناسيون و پيشگيري از جمله واكسيناسيون مربوط به سفرهاي زيارتي و ... وسايل مربوط به بازتواني از جمله عصا ، عينك ، كفش هاي طبي و دندان مصنوعي ، خدمات دندانپزشكي (بجز جرم گيري و بروساژ ، كشيدن دندان ، جراحي نسج نرم و جراحي نسج سخت كه بيمه اي است).
28- در صورتيكه هزينه اي آزاد حساب شد چه بايد كرد ؟
در بيمارستان در صورتيكه هزينه اي آزاد حساب شد بيمه شده بايد به كارشناس بيمه مراجعه و موضوع را با وي مطرح نمايد و كارشناس موضوع را بررسي مي كند در صورتيكه خدمت دريافت شده در تعهد بيمه بوده است مورد پيگيري قرار داده تا مشكل بيمار مرتفع گردد و در صورتيكه درتعهد نباشد نيز بايد توسط بيمه شده پرداخت شود.
- در دريافت خدمات سرپائي در موسسات نيز در صورت آزاد محاسبه شدن و داشتن قرارداد موسسه با اداره بيمه خدمات درماني نيز بيمه شده بايد به اداره بيمه مراجعه نمايد تا موضوع پيگيري گردد.
 29- نحوه محاسبه هزينه هاي خدمات و سهم بيمار چگونه است؟
- كليه بيمه شدگان همه صندوق هاي سازمان بيمه خدمات درماني (بجز بيماران خاص) در مراجعات و دريافت خدمات در بخش سرپائي 30% و در بخش بستري 10% كل مبلغ هزينه خدمات انجام شده در تعهد سازمان را پرداخت مي نمايد(سهم بيمه شده = فرانشيز) و مابه التفاوت 70 تا 90 درصدي آن توسط سازمان پرداخت مي گردد.
- لازم به ذكر است چنانچه بيمه شده اي به موسسات و بيمارستانهاي خصوصي مراجعه نمايد پرداخت مابه التفاوت تعرفه بخش خصوصي با دولتي بر عهده بيمه شده مي باشد
- بيماران خاص دردريافت خدمات سرپائي و بستري و داروهاي مرتبط به بيماري خاص خود از تخفيف در پرداخت فرانشيز برخوردارند.
30- هزينه چه خدماتي از طريق خسارت متفرقه قابل پرداخت است؟
- بيمه شدگان با دريافت پنج دسته خدمات مي توانند با مراجعه به واحد خسارت متفرقه اداره كل مبلغ سهم سازمان هزينه خدمات دريافت شده را پس از ارائه مدارك لازم دريافت نمايند ، مدت زماني جهت مراجعه به واحد خسارت متفرقه براي دريافت هزينه هاي مذكور حداكثر دوسال شمسي از تاريخ ترخيص يا دريافت خدمات بوده و پس از آن امكان پذير نمي باشد.
الف ) بيمه شدگاني كه جهت دريافت خدمات بستري به بيمارستانهاي غير طرف قرارداد مراجعه نموده و خدمات در تعهد بيمه  را بصورت آزاد دريافت نموده اند.
ب ) بيمه شدگاني كه جهت دريافت برخي خدمات سرپائي ، خاص به موسسات غير طرف قرارداد مراجعه كرده اند و خدمات مورد نياز در تعهد را بصورت آزاد دريافت كرده اند موسسات طرف قرارداد سرپائي ارائه دهنده آن خدمت خاص در استان موجود نمي باشد.
ت ) بيماران بيمه شده سرطاني كه داروهاي شيمي درماني (29 قلم دارو) خارج از تعهد بيمه را دريافت نموده اند كه بخشي از هزينه ها ي انجام شده تا سقف پنجاه ميليون يال (حداكثر ساليانه) براي ايشان معادل سازي و پرداخت مي گردد.
ث ) وسايل و پروتزهاي تهيه شده از خارج بيمارستان توسط بيمه شده كه پرونده بستري آنان با بيمه محاسبه گرديده است ولي وسيله مذكور به دليل تهيه از خارج توسط خود بيمه شده آزاد پرداخت گرديده است.
ج)هزينه هاي درماني خارج از كشور در موارد خاص در صورت تاييد   شورايعالي پزشكي.
31- هنگام مراجعه جهت دريافت هزينه (از طريق خسارت متفرقه) چه مداركي بايد همراه داشته باشيم؟
- در صورت دريافت خدمات در تعهد بيمه شده تا حداكثر دوسال شمسي از تاريخ ترخيص يا دريافت خدمات مي تواند با ارائه مدارك ذيل به واحد خسارت متفرقه مراجعه نمايد:
الف ) در صورت دريافت داروهاي شيمي درماني (29 قلم داروي قابل معادلسازي) مدارك ذيل لازم است :
- فاكتور داروي ممهور به مهر داروخانه
- گواهي پزشك مبني بر ميزان و دوره   مورد نياز مصرف دارو جهت بيمار
- دفترچه بيمه حاوي نسخه پزشك
- جواب پاتولوژي تاييد كننده بيماري
- پوكه داروهاي مصرفي بيمار
ب) در صورت دريافت خدمات بستري   در تعهد بيمه در بيمارستانهاي غير طرف قرارداد مدارك ذيل لازم است :
- اصل صورتحساب بيمارستان
- اصل كل صفحات پرونده بستري بيمار
- گواهي خدمات انجام شده توسط پزشكان مانند جراحي ، مشاوره ، ويزيت ، روزهاي بستري ، بيهوشي ، فيزيوتراپي و ... كه به تاييد و مهر پزشك رسيده است.
- دفترچه بيمه بيمار
- ريز صورتحساب خدمات پاراكلينيك و دارو مانند آزمايشگاه ، راديولوژي ، پاتولوژي ، دارو تاييد شده توسط واحدهاي مربوطه و حسابداري
- MRI ، اصل جواب پاتولوژي و خدمات پرتونگاري و CT و ...
- اصل فاكتور تجهيزات و لوازم خريداري شده توسط   بيمه شده
ت)درصورت دريافت خدمات سرپائي در تعهد (كه مراكز طرف قرارداد آن در استان وجود ندارد ) مدارك ذيل است :
- اصل گواهي پزشك با موسسه پاراكلينيك مبني بر ارائه خدمات
- اصل رسيد پرداخت شده توسط بيمار به مركز مربوطه
- جواب خدمت ارائه شده مثل پاتولوژي و ...
- شرح عمليات سرپائي انجام شده تاييد شده توسط پزشك
- دفترچه بيمه شده
ث ) در صورت خريد لوازم پروتز از خارج بيمارستان جهت دريافت خدمات بستري در بيمارستان كه هزينه بستري آن با بيمه محاسبه گرديده است مدارك ذيل لازم است :
- دفترچه بيمه شده
- كپي برابر اصل لوازم مصرفي اتاق عمل بيمارستان
- كپي بر ابر با اصل شرح عمل انجام شده تاييد شده توسط پزشك
- اصل صورتحساب خدمات ارائه شده
- فاكتور لوازم خريداري شده كه به تاييد كارشناس بيمه و مهر شركت تهيه كننده پروتز ، مهر اتاق عمل بيمارستان رسيده است.
32- چه نوع خدمتي از خدمات دندانپزشكي جزء تعهدات بيمه خدمات درماني مي باشد :
الف ) جرم گيري و بروساژ فكين
ب)ويزيت دندانپزشك
ت) انواع گرافي هاي دندان
ث ) كشيدن دندان
ج)جراحي نسج نرم و جراحي نسج سخت
33- آيا هزينه خدمات دندانپزشكي كه جزء تعهدات بيمه خدمات درماني نيست از طريق اداره كل بيمه خدمات درماني قابل پرداخت است؟
خير خدمات دندانپزشكي كه در تعهد نمي باشد از طريق خسارت متفرقه نيز قابل تاييد نمي باشد.

نظرات خود در خصوص این مطلب را درج نمایید:

امتیاز مطلب

نظر شهروندان

درج نظر جدید